Wat is Loos?

Paranormale therapie


MagnetiserenWat is paranormale therapie en wat doet een paranormaal therapeut?

Paranormale Therapie is een holistische therapie, wat betekent dat om tot genezing te komen naast de hoofdklacht ook het hele scala van relevante bijkomende klachten wordt behandeld. In de paranormale therapie wordt uitgegaan van het zelfgenezend vermogen van de mens.

De paranormale therapie bestaat al sinds mensenheugenis en komt in een grote verscheidenheid aan culturen voor.

Paranormale therapie ontleent zijn bestaansrecht aan de ervaring dat:

- Er een universele levensenergie ( ook wel kosmische energie genaamd) bestaat.
- Elk mens over een zelfgenezend vermogen beschikt.
- Een paranormaal therapeut in staat is om die universele of kosmische energie
over te dragen op een cliënt met het doel diens zelfgenezende vermogen te bevorderen.
- Een paranormaal therapeut in staat is om de blokkades in het energiesysteem van
zijn cliënt waar te nemen en te duiden met behulp van zogenaamde heldere
vermogens (helderzien, -horen, -weten, -voelen, -ruiken en -proeven.)

Het zelfgenezende vermogen kan ondersteund worden door een van het menselijk organisme uitgaande ‘energie’ die overdraagbaar is van de ene mens op de andere. Een Paranormaal Therapeut zorgt voor deze overdracht en deze kan op verschillende manieren tot stand kan komen.

De blokkades kunnen zich op fysiek, mentaal, emotioneel en/of spiritueel niveau bevinden en dienen vaak weer in beweging gebracht of weg gehaald te worden. Dit met als doel de blokkades op te heffen om op deze wijze te streven naar gehele of gedeeltelijke genezing of het op een andere manier hanteren en leren omgaan van het ziekteproces.

 

Terug