Wat is Loos?

Psychosomatische klachten


BuikpijnPsychische/mentale factoren beïnvloeden de lichamelijke toestand van de mens en spelen hier een rol in het ontstaan of verloop van lichamelijke ziekten. In de paranormale therapie wordt er vanuit gegaan dat lichaam en geest één zijn en hun weerslag op elkaar hebben.

Gaat het met de geest niet zo goed heeft dat invloed op het lichaam. Het lichaam krijgt ook klachten die in verband staan met de psychische toestand van de cliënt. Ziekten die tot deze categorie psychosomatiek gerekend worden zijn o.a.: maagzweer, colitis ulcerosa, galblaaslijden, sommige huidziekten, hyperventilatie, hoge bloeddruk en migraine.

 

Terug