Wat is Loos?

Lichamelijk of fysieke klachten


RugpijnDit zijn klachten die puur betrekking hebben op het lichaam. Alhoewel de paranormale therapie zich berust op het feit dat het een holistische therapie is. Dit betekent dat naast de hoofdklacht ook het hele scala aan relatieve bijkomende klachten wordt behandeld en zich tevens ook berust op het feit dat lichaam en geest een zijn, kan zich een klacht op het eerst oog puur fysiek openbaren.

Echter iedere lichamelijk ziekte, klacht of symptoom is een symbolische uitdrukking over de toestand van de geest. Dus vertelt de fysieke gesteldheid iets over de psychische toestand van de mens en over de problematiek waar de mens op dat moment mee worstelt. In plaats van alleen de lichamelijke klacht te behandelen, maar ook de toestand van de geest die deze klacht veroorzaakt, kan men tot een snellere “genezing” komen. Tevens tot een stuk bewustzijn, bewustwording en zelfinzicht omdat de ziekte, klacht of symptoom je iets te vertellen en/of iets te leren heeft. Voorbeelden van lichamelijke klachten zijn er zoveel en zo bekend dat een opsomming hiervan ietwat overbodig is. Echter daar ik geen opleiding tot arts gevolgd heb, verzoek ik U eerst een diagnose te laten stellen door Uw huisarts of specialist. Dit om misverstanden te voorkomen.

 

Terug