Wat is Loos?

Hier een opsomming van het soort klachten, ziekten en/of pathelogieën die behandeld kunnen worden met energetische oftewel paranormale therapie. Dit om wat duidelijkheid te verschaffen wat er naast ongenode gasten en energetische stoorzenders allemaal behandeld kan worden in mijn praktijk.

Natuurlijk is het ene klacht beter en gemakkelijker te behandelen dan de andere en verschilt het ook van persoon tot persoon. We zijn allemaal uniek en wat voor de een geholpen heeft hoeft nog niet te werken voor een ander. De symptomen kunnen op het eerste oog hetzelfde zijn, de onderliggende oorzaak niet. Het feit dat men moet geloven in de therapie om tot resultaat te komen, berust op een fabeltje. De inzet van de cliënt bij dit soort therapie is van wezenlijk belang en een vereiste. Al wat ik doe is het zelfgenezingsproces en/of bewustwordingsproces op gang brengen. Je kunt het genezingsproces vergelijken met het vroegere ploegen met een paard. De ploeg wordt getrokken door het paard - de cliënt – en de boer - de therapeut – houdt de ploeg in de voor, het goede spoor. Het bewustwordingsproces vertelt je iets waarom je deze specifieke klachten, eventueel in combinatie met een ziekte(beeld), hebt die je ervaart. De verschillende ziekten hebben namelijk een symbolische betekenis, die vaak op onopgeloste psychische conflicten wijst. Lichaam en geest zijn met elkaar verbondenen en reageren op elkaar.

Niet alles kan tot een volledige genezing komen. Al is dat wel het streven.  Maar daarnaast ook vaak verlichting of een stuk acceptatie, begrip, bewustzijn, bewustwording of zelfinzicht omdat de ziekte, klacht of symptoom je iets over jezelf te vertellen en/of te leren heeft.Lichamelijk of fysieke klachten


RugpijnDit zijn klachten die puur betrekking hebben op het lichaam. Alhoewel de paranormale therapie zich berust op het feit dat het een holistische therapie is. Dit betekent dat naast de hoofdklacht ook het hele scala aan relatieve bijkomende klachten wordt behandeld en zich tevens ook berust op het feit dat lichaam en geest een zijn, kan zich een klacht op het eerst oog puur fysiek openbaren.

 

Emotionele klachten


Klachten vaak veroorzaakt door onverwerkte emoties. Emoties die niet doorleeft of doorvoeld zijn. Die niet verwerkt of verteert zijn en daardoor geen plaatsje hebben gekregen. Vaak is men zich niet bewust dat men emoties heeft, wil men ze onbewust of bewust niet voelen, worden ze verdrongen met alle gevolgen van dien.

 

Psychosomatische klachten


BuikpijnPsychische/mentale factoren beïnvloeden de lichamelijke toestand van de mens en spelen hier een rol in het ontstaan of verloop van lichamelijke ziekten. In de paranormale therapie wordt er vanuit gegaan dat lichaam en geest één zijn en hun weerslag op elkaar hebben.

 

Overige klachten


PrikkelbaarHoewel er al een heel scala aan soorten klachten voorbij gekomen zijn in voornoemde opsomming blijven er nog genoeg klachten over die onder deze categorie vallen. Wat te denken van chronische of acute klachten. Alhoewel deze ook weer onder te verdelen zijn in de reeds opgesomde soorten klachten. En dan ook nog natuurlijk H.S.P.

 

Psychische oftewel geestelijke klachten


DepressiefDit zijn klachten die betrekking hebben op het geestelijk welzijn van de mens.


 

Spirituele klachten


Spitituele klachtenKlachten op het gebied van spiritualiteit. Deze klachten kunnen heel dynamisch aan de oppervlakte komen maar ook zeer vaag zijn. Alsof er iets is waar je je vinger niet op kunt leggen. Alsof je je geblokkeerd voelt in je “zijn”.

 

Somatische klachten


MoeEen lichamelijke klachten zonder dat er een overtuigende lichamelijke oorzaken aan te wijzen zijn. Hieronder kunnen diverse onverklaarbare pijnklachten, maag- en darmklachten, vermoeidheid, seksuele of neurologische (zenuwstelsel) klachten vallen. Ook pijn aan lichaamsdelen die er niet meer zijn (geamputeerd) vallen hieronder.