Wat is Loos?

Bewust leven

Steeds vaker betrap ik mezelf erop dat ik niet geheel of nauwelijks aanwezig ben in de dingen die ik doe. Met dingen bedoel ik het letterlijke doen van de alledaagse handelingen; werken, eten, wandelen, communiceren, fietsen, sporten, t.v. kijken, etc, etc. Ik doe de alledaagse dingen wel maar niet met mijn volle attentie en aandacht en niet in het hier en nu. Veelal gaan de alledaagse dingen op de automatische piloot, vanzelfsprekend, geroutineerd, veelal onbewust. Alleen bij dingen die ik voor de eerste keer doe of waarvan de vanzelfsprekendheid of routine ontbreekt, daarbij gebruik ik wel mijn aandacht. Echter bij het vorderen van mijn leeftijd komen deze laatst genoemde dingen steeds minder aan de orde. Toch heb ik het idee en het gevoel dat ik door het niet aanwezig zijn in dingen doen, het niet bewust doen van dingen, ik daardoor het gevoel heb of krijg minder te leven. D.w.z. ik het gevoel heb het leven niet of in ieder geval veel minder te beleven en te ervaren. Onze zintuigen zijn en worden door het varen op de automatische piloot afgestompt, we voelen ze minder of in ieder geval worden ze minder gewaar. En één ding is zeker, onze zintuigen hebben ons veel te vertellen. We staan echter niet meer zo open voor onze zintuigen waardoor we weer dingen onbewuster gaan doen, beleven en voelen. Een vicieuze cirkel bijna. Door dit alles gaan emoties en gevoelens steeds vaker langs ons heen en raken ze ons niet of nauwelijks. Daardoor ontstaat bij mij ook weer het gevoel niet of nauwelijks te leven, omdat ik het leven niet voel en daardoor niet ervaar. Tijd dus om hier iets aan te doen en meer in het hier en nu te komen en mijn aandacht meer bij het dagelijkse leven te betrekken, waardoor ik mijn zintuigen weer meer activeer en daardoor ervaar, waardoor ik mogelijk mijn emoties weer meer mag ervaren en beleven, waardoor ik het gevoel hopelijk weer meer terugkrijg te leven. Het is nog niet te laat. We zijn op aarde om te leren en oefening baart kunst.

- aandachtsoefening