Wat is Loos?

Aanloop 2012

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden en de feestdagen staan weer voor de deur. Het is een bewogen jaar geweest, voor mij, maar ik verwacht van menigeen. Er is veel gebeurd en er staat ons nog veel meer te gebeuren. Het jaar 2012 staat ons op te wachten. Het jaar waarover al zoveel gezegd en geschreven is in het heden en verleden. Het jaar waarover reeds vele grote voorspellers het hebben gehad en het jaar waarover de Maya's in hun voorspellingen niet veel goeds in petto hadden. In de aanloop van 2012 is er natuurlijk in 2011 en de jaren daarvoor al veel gebeurd. De aarde rammelt en schudt en het klimaat laat ook van zich merken; aardbevingen, tsunami's, overstromingen, droogte enz, Alle scenario's hebben we zo'n beetje gehad in 2011.  Deze rampen van diverse formaat gebeurden het afgelopen jaar, maar de opmaat is natuurlijk al veel langer gaande. Er is een bewustzijnsverandering gaande bij de mensheid en de aarde gaat mee in deze. De aarde verandert ook met ons mee van trillingsgetal. Dit gaat gepaard met de nodige krachten die vrijkomen en de aarde heeft zo zijn eigen krachten. Daarbij komt nog de recessie die gaande is en waarvan we het einde nog niet in zicht hebben. Mijn inziens heeft de recessie ook met de bewustzijnsverschuiving te maken. De mensen komen er langzaam maar zeker achter dat bezit, soms ten koste van bijna alles en over de rug van de medemens, niet het ultieme is en dat we weer meer naar het altruïsme mogen en minder het egoïsme.

Wij zijn op aarde en we mogen lessen leren. Lessen leren we meestal helaas van de dingen die we fout, of minder goed, gedaan hebben. Dat hebben we de laatste jaren of beter decennia zeker gedaan en nu is het leertijd en tijd voor verandering en bewustzijnsverruiming. Deze heeft, naar mijn mening, energetisch gezien zijn aanvang in 2012 en is mijn inziens niet, zoals voorspeld, het einde van de aarde, echter de aanvang van een nieuw tijdperk. Een lang tijdperk waarin wij mensen langzaam maar zeker veranderen en ons meer met de aarde, het klimaat, de natuur en de medemens gaan bezighouden en minder met het materialisme.

Ondanks de donkere wolken boven ons hoofd maar met de wetenschap dat het uiteindelijk toch allemaal goed komt wens ik eenieder een gelukkig, gezegend en gezond 2012.