Wat is Loos?

Gezondheid 2

Gezondheid is een groot goed. Iets wat vaak onderschat en ondergewaardeerd wordt. Pas als onze gezondheid in het geding komt en ons “in de steek” laat, worden we ons pas bewust van de waarde ervan. Dan worden we of beter gezegd zijn we “ziek”. Ons lichaam of soms onze geest laat het even afweten,  misschien wel voor langere tijd en wordt het chronisch of hebben we een ziekte die ons niet meer met rust laat de rest van ons leven. Dan pas worden we ons zeker bewust van de waarde van onze gezondheid en zouden we er soms veel geld voor over hebben om onze gezondheid terug te kunnen kopen. Gezondheid is echter niet te koop. Als je gezond bent moet je je gezondheid koesteren en daar moet je soms iets voor doen en vaak ook iets voor laten. Mocht je gezondheid je (even) in de steek laat, wil de ziekte die we hebben ontwikkeld ons iets vertellen over onszelf. De plek van ons lichaam, bewuste orgaan of ander lichaamsdeel dat “ziek”  is, wil ons d.m.v. symptomen iets mededelen. De “ziekte” en symptomen die we hebben “gekregen” heeft een psychologische symboliek d.w.z. het zegt iets over onze “state of mind”.  Iedere ziekte is een verschijningsvorm die verbonden is met het (on)gelukkig zijn van onze geestestoestand. Het zijn lichamelijke verschijnselen waarin psychische conflicten tot uitdrukking komen. Uitdrukkingen die gebruik maken van ons lichaam zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen. “Iets op je lever hebben”, “ je hart luchten”,  “met iets in je maag zitten”,  “iemand zonder ruggengraat”,  “iets niet kunnen verteren”, “je poot stijf houden”, “ergens tot je nek inzitten”, enz. enz. Je ziekte met daaraan gekoppeld de symptomen wil je bewust maken met wat je bezig bent en waar je staat in het leven  en dan vooral m.b.t. de toestand van onze geest. Want lichaam en geest zijn met elkaar verbonden en reageren met en op elkaar.

Heb je vragen of wil je meer duidelijkheid over het bovenstaande met betrekking tot je eigen ziektesymptomen, dan ben je van harte welkom in mijn praktijk. Wil je preventief te werk gaan, dat kan ook. Onze auto's krijgen minimaal 1 x per jaar een grote of kleine beurt. Onszelf vergeten we vaak hierin. Gun je zelf een paar keer per jaar een “grote/klein” beurt en blijf e.e.a hopelijk hiermee voor.