Wat is Loos?

Overpeinzingen

Gedachten overdenken Stilstaan

Stilstand is achteruitgang wordt vaak gezegd. Toch is het niet onverstandig om op tijd even stil te staan en tijd te nemen voor jezelf. In deze hectische tijd, onze 7 dagen – 24 uurs economie, worden we meer geleefd dan dat we daadwerkelijk leven. Stilstaan is even de tijd nemen voor jezelf om de opgelopen stress, negativiteit, spanningen of anderszins, die om wat voor reden dan ook nog aan je kleven, los te laten.

Je kunt dit, mijn inziens, op 2 manieren doen. Bewust en onbewust. Onbewust door b.v. even een goed boek te lezen, muziek te luisteren, een douche of bad te nemen, een wandeling te maken door de natuur, enz. Bewust middels meditatie, yoga, Thai chi, ontspanningsoefeningen ect.  Het maakt niet uit op welke manier je het doet, als je het maar doet. Jezelf op tijd ontladen is bijna een must. Door te ontladen kunnen we ons ook weer opladen en op deze manier houden we onze geest en ons lichaam energiek, stromend  en fris. Op deze manier lopen we niet vol of over met stress, negativiteit, spanningen of anderszins. Dat kost op termijn meer dan het ons oplevert, namelijk onze gezondheid. Gezondheid is een groot goed en ondanks alle geld op de wereld niet te koop.  Wees er dus zuinig op en kom af en toe eens bewust of onbewust tot stilstand.


Anton Loos

1 Gezondheid 2
2 Aanloop 2012
3 Nieuwe website
4 Overlijden schoonvader
5 Wat is aarding of gronding?
6 Bewust leven
7 Gezondheid