Wat is Loos?

Voor een obsessor geldt overwegend hetzelfde verhaal als voor een auralifter. Echter deze onbelichaamde mensen of boze geesten weten heel goed dat ze lichamelijk dood zijn en hebben er vaak bewust voor gekozen op aarde rond te blijven dolen door gebruik te maken van een aura van een gastpersoon met ook de intentie deze bewust te beïnvloeden, te provoceren of misbruik te maken van diegene die nog wel over een stoffelijk lichaam bezit. Een obsessor kan degene bij wie hij zich ophoudt, aanzetten tot allerlei handelingen die tegen de eigen opvattingen en overtuigingen indruisen. Een obsessor kan ook een demon zijn en dan en dan spreken we over bezetenheid, de meest extreme vorm van obsessie. Een demon is in deze context een samenvatting van alles wat onmenselijk, ongekend en onbegrepen is en daardoor bij voorbaat verfoeid. Kwaadwillende entiteiten komen voor, maar zijn betrekkelijk schaars. Hierbij speelt de gedeeltelijke of soms gehele overname van de gastpersoon een rol. De bezetene is zich vaak niet of slechts ten dele bewust van wat hij zegt en/of doet. In het laatste geval is er meestal sprake van een contract of afbetaling uit het verleden of vorig leven. Er speelt iets persoonlijks. Er is nog een appeltje te schillen. Hij bij zich hebben van een obsessor kan een divers scala aan klachten teweeg brengen.