Wat is Loos?

Auralifters


Stemmen horenDoor via en middels de cliënt contact te maken met de auralifter(s) en obsessor(en) probeer ik deze entiteiten bewust te maken van hun toestand op aarde om hen daarna daarheen te begeleiden waar ze "thuis" horen. Het mes snijdt als het ware aan twee kanten. De cliënt wordt geholpen maar ook deze onbelichaamde bezielde energiën.

Zwaardere vormen van obsessie waaraan de obsessor zelf geen medewerking wil verlenen en geen kant op wil wordt "buiten" gezet. De mogelijkheid bestaat dat ik voor het verwijderen van zwaarder vormen de extra hulp inschakel van een goede collega. Met deze collega heb ik al meerdere keren mogen samenwerken betrefffende deze problematiek. Deze extra hulp inroepen gaat echter in onderling overleg.

Terug