Wat is Loos?

Kwaliteiten
vrijdag, 10 oktober 2008 00:00

Veel mensen vergeten wel eens of zijn zich niet bewust dat ze vele kwaliteiten in zich herbergen. Kwaliteiten die op velerlei manieren uitlegbaar zijn maar die bij jullie in de volksmond ”gaven” worden genoemd. Ze zien wel de kwaliteiten in de andere mens, vooral kwaliteiten die ze zelf niet herbergen en die ze graag zelf zouden willen hebben, maar zien vaak niet de mindere kwaliteiten van deze persoon en ze zien ook niet hun eigen kwaliteiten of gaan deze met elkaar vergelijken en zijn dan vaak niet zo tevreden met het deel wat hen toebedeeld is. Echter bij de geboorte op aarde is een iedere persoon met een ongeveer even groot deel aan “gaven” bedacht, echter de een herkend deze eerder in zichzelf en weet deze ook te ontwikkelen en in te zetten en een ander vindt de kwaliteiten niet in zichzelf of brengt ze niet of niet voldoende tot ontwikkeling of is niet tevreden met wat hij/zij heeft meegekregen en blijft zijn/haar leven lang hierover treuren. Zoals reeds eerder door mij gememoreerd is de aarde slechts een leerschool en moet een ieder roeien met de riemen die hij heeft en toebedeeld heeft gekregen. Dit is niet een kwestie van oneerlijkheid bij het verkrijgen van de kwaliteiten, echter heeft ook te maken met het feit wat de ziel op aarde wil leren en wat de ziel daarvoor nodig heeft om het te leren en waar en hoever is deze ziel in zijn ontwikkeling. Allemaal factoren die afhankelijk zijn van de kwaliteiten die een ieder toebedeeld krijgt. De mens heeft maar een beperkt bewustzijn om dit te begrijpen echter van willekeur is hier geen sprake. Achter dit alles zit een plan en is tot in de details bedacht en uitgedokterd om de ziel die kwaliteiten mee te geven die deze nodig heeft in dat leven met die levensles. Dus mensen probeer eens meer in jezelf te kijken, te voelen of zoeken om te ontdekken wat jouw kwaliteiten zijn. Heb je ze allemaal wel ontdekt? Heb je ze allemaal wel goed ontwikkeld? Heb je ze ook allemaal ingezet en gebruikt om dat te bereiken en te leren wat nodig is? Het is nooit te laat om te leren, om te leren omgaan met je verkregen kwaliteiten. Zeker niet op leerschool aarde.

Rumaya.